Aktualności


gollob

szczakiel

zmarzlik

moszna

ŚWIĄT

tworkow

MIESZKO I

JADWIGA ŚLĄSKA

Emisje 2021

Temat: WESOŁYCH ŚWIĄT!
Seria: PLAH
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 3000 sztuk (2000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 18.12.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl po godzinie 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Adrian Ferda

Temat: 65 LAT TOTALIZATORA SPORTOWEGO, MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
Seria: PLAZ
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 18.12.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
sekretariat@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl od 18.12.2021, natomiast sprzedaż stacjonarna w siedzibie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie od 21.12.2021
Cena/Price: 30 Złotych
Projektant/Author: Mariusz Fransowski

Temat: KOŚCIÓŁ POKOJU W ŚWIDNICY
Seria: PLAX
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 03.12.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Kościół Pokoju w Świdnicy,
plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica (www.kosciolpokoju.pl),
oraz Informacja Turystyczna, rynek 39-40, 58-100 Świdnica (www.ks-j.pl)
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Roussana Alex Nowakowska, Rita Lazaro

Temat: 30. ROCZNIC UTWORZENIA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Seria: PLBA
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 3000 sztuk (2000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 26.11.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl
Cena/Price: 15 Złotych
Projektant/Author: A. Ferda

Temat: 75 LAT DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Seria: PLAY
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 3000
Data sprzedaży / date of sale: 20.11.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl od 20.11.2021 po godzinie 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Mariusz Fransowski

Temat: MUZEUM DRUKARSTWA RODZINY KAMIŃSKICH W RADOMSKU
Seria: PLAW
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 13.11.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: II Memoriał JANUSZA KAMIŃSKIEGO Podnoszeniu Ciężarów MASTERS, Powiatowa Hala Sportowa, ul. Szkolna 2, 97-500 Radomsko w dniu 13.11.2021 oraz Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich w Radomsku, ul. Mickiewicza 5, 97-500 Radomsko,
www.drukarniakaminskich.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl od 13.11.2021 po godzinie 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Mariusz Fransowski

Temat: PANORAMA RACŁAWICKA
Seria: PLAT
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 02.10.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, „Panorama Racławicka” ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
www.mnwr.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl od 09.10.2021 po godzinie 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: GUSTAV BECKER TWÓRCA ŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU ZEGAROWEGO
Seria: PLAV
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 25.09.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
www.mdk.swiebodzice.pl
dyrektor@mdk.swiebodzice.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl po godzinie 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Mariusz Fransowski

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
JACEK GMOCH
Seria: PLAM
Emisja: 2021-11
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 10.09.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Mariusz Fransowski

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
ZBIGNIEW GUT
Seria: PLAM
Emisja: 2021-10
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 10.09.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
JERZY GORGOŃ
Seria: PLAM
Emisja: 2021-9
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 10.09.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
ANDRZEJ FISCHER
Seria: PLAM
Emisja: 2021-8
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 10.09.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: RZESZÓW - TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
Seria: PLAU
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 21.08.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: sprzedaż stacjonarna od godz. 10.00 od dnia 21.08.2021 w kasach teatru, w automacie w foyer teatru oraz w punkcie sprzedaży przed jego budynkiem, ul. Sokola 7-9, 35-010 Rzeszów.
www.teatr-rzeszow.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę www.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MIEDŹ LEGNICA
Seria: PLAS
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 07.08.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: STREFA MIEDZI – stacjonarny salon sprzedaży klubu Miedź Legnica,
ul. Wrocławska 43/1, Legnica
od godz. 9.00 w dniu 07.08.2021 oraz w kasie stadionu im. Orła Białego
od godz. 11.00, Aleja Orła Białego 1, 59-220 Legnica.
www.miedzlegnica.eu
Uwaga: sprzedaż online poprzez oficjalny sklep kibica klubu Miedź Legnica
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: ZWIERZĘTA POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH BÓBR EUROPEJSKI
Seria: PLAR
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 24.07.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach,
ul. Hamerszmita 16,
19-400 Suwałki
www.pogodnesuwalki.pl
sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Roussana Alex Nowakowska

Temat: 100 LAT MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI
Seria: PLAQ
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 26.06.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław
www.muzeum.wroclaw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.ppo godzinie 10.00 oraz w siedzibie Muzeum Poczty i Telekomunikacji od godziny 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
KAZIMIERZ DEYNA
Seria: PLAM
Emisja: 2021-7
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 19.06.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
JAN DOMARSKI
Seria: PLAM
Emisja: 2021-6
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 19.06.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO
LESŁAW ĆMIKIEWICZ
Seria: PLAM
Emisja: 2021-5
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 19.06.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: 780. ROCZNICA BITWY POD LEGNICĄ
Seria: PLAC
Emisja: 2021-2
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 29.05.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica
www.muzeum-miedzi.art.pl
wystawa@muzeum-miedzi.art.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.muzeummiedzi.esouvenir.pl po godzinie 10.00 oraz w oddziale Muzeum Miedzi w Legnickim Polu oraz na Zamku Piastowskim w Legnicy od godziny 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: KOŚCIÓŁ POKOJU W JAWORZE
Seria: PLAK
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 15.05.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Regionalne w Jaworze, ul. Klasztorna 6, 59-400 Jawor
www.muzeumjawor.pl
banknot.jawor@gmail.com
Kościół Pokoju w Jaworze, Park Pokoju 2, 59-400 Jawor
www.kosciolpokojujawor.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.jawor.esouvenir.pl od godziny 10.00 oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaworze oraz w Kościele Pokoju od godziny 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Roussana Alex Nowakowska

Temat: MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU
Seria: PLAP
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 08.05.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój
www.muzeumpapiernictwa.pl
zamowienia@muzpap.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.papieryczerpane.pl od godziny 9.00 oraz w siedzibie muzeum od godziny 10.00
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Roussana Alex Nowakowska

Temat: 10. ROCZNICA BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II
Seria: PLAF
Emisja: 2021-2
Nakład / quantity: 10000 sztuk (8000 sztuk nowy wzór oraz 2000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 01.05.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Emitent: Muzeum , ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice
www.wck.wadowice.pl/muzeum/
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO: MIROSŁAW BULZACKI
Seria: PLAM
Emisja: 2021-4
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 30.04.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO: JAN BENIGIER
Seria: PLAM
Emisja: 2021-3
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 30.04.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
ORŁY GÓRSKIEGO: ZYGMUNT ANCZOK
Seria: PLAM
Emisja: 2021-2
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 30.04.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: 100. ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
Seria: PLAN
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór) correction: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 11.04.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
www.muzeum.opole.pl
ebilety@muzeum.opole.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Rita Lazaro

Temat: 100. ROCZNICA URODZIN KAZIMIERZA GÓRSKIEGO MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
Seria: PLAM
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 10000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 02.03.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: KRAKÓW
Seria: PLAL
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (4000 sztuk nowy wzór oraz 1000 sztuk nowy wzór z nadrukiem Anniversary 2020)
Data sprzedaży / date of sale: 20.02.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: sprzedaż online poprzez platformę:
www.krakow.esouvenir.pl
Partner Emisji: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie
www.numizmatykkrakowski.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek

Temat: POWIAT RACIBORSKI
ZAMEK PIASTOWSKI
Seria: PLAJ
Emisja: 2021-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 30.01.2021
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz
www.powiatraciborski.pl
www.zamekpiastowski.pl
banknot.raciborz@gmail.com
sprzedaż online poprzez platformę:
www.powiatraciborski.esouvenir.pl
Cena/Price: 20 Złotych
Projektant/Author: Małgorzata Pławecka-Jasek