Aktualności


gollob

szczakiel

zmarzlik

moszna

ŚWIĄT

tworkow

MIESZKO I

JADWIGA ŚLĄSKA

O koncepcji

Czym jest banknot Euro Souvenir?

 • Pamiątkowy banknot Euro Souvenir o nominale 0 euro jest wyprodukowany w 100% z bawełnianego papieru, tj. takiego, z jakiego produkuje się oryginalne, będące w obiegu banknoty euro.
 • Zawiera elementy ochronne, podobnie, jak w przypadku prawdziwych banknotów (m.in. znak wodny, hologram, mikrodruk, zabezpieczenia UV).
 • Jest to banknot pamiątkowy, kolekcjonerski, który nie jest środkiem płatniczym. Jest wykonany w sposób uniemożliwiający wykorzystanie w automatach przyjmujących banknoty.
 • Każdy egzemplarz pamiątkowego banknotu Euro Souvenir jest wyjątkowy, oznaczony indywidualnym numerem, podobnie, jak w przypadku banknotów obiegowych. 
 • Pamiątkowe banknoty Euro Souvenir oznaczone są rokiem wydania oraz numerem porządkowym serii, jak również skrótem literowym oznaczającym kraj emitenta. 
 • Nakład banknotów jest ograniczony, ich kolekcjonerska wartość może z czasem wzrosnąć. 
 • Pamiątkowe banknoty Euro Souvenir produkowane są w drukarni papierów wartościowych Oberthur Technologies w Paryżu, która produkuje także m.in. oryginalne banknoty. 
 • Banknoty Euro Souvenir chronione są patentem i znakiem towarowym.

Filozofia

 • Promowanie turystyki. 
 • Umacnianie i podnoszenie świadomości społeczeństwa o najważniejszych historycznych i kulturowych zabytkach, interesujących turystycznie miejscach, wydarzeniach, czy wybitnych osobistościach.
 • Wsparcie ośrodków kultury i sztuki w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez sprzedaż pamiątkowych banknotów Euro Souvenir i uzyskiwanie dodatkowych przychodów z tego tytułu.

Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu, z tytułu sprzedaży pamiątkowych banknotów Euro Souvenir, atrakcyjne miejsca turystyczne mogą uzyskać dodatkowe przychody. Środki te mogą być uzupełnieniem budżetu i stanowić dodatkowe wsparcie dla bieżącej działalności, celem umocnienia i rozwoju świadomości kolejnych pokoleń o dziedzictwie kulturowym.

Niezależnie od dodatkowych przychodów z tytułu sprzedaży banknotów Euro Souvenir, taka pamiątka stanowi wyjątkową reklamę, jest dodatkowym narzędziem komunikacji i marketingu, istotnie może wpłynąć na promocję danego miejsca i szerzenie świadomości społeczeństwa o europejskim dziedzictwie kulturowym.

Wizja

Banknot Euro Souvenir należy traktować jako pamiątkę, która może zainteresować szeroki zakres odbiorców i dzięki pomysłowi, formie i wysokiej jakości wykonania, stanowić będzie wsparcie w promocji europejskiego sektora kultury i sztuki.

Cel

Emisja serii oficjalnych banknotów Euro Souvenir, które prezentować będą najważniejsze dla Polski oraz najczęściej odwiedzane zabytki, miejsca kultury, sztuki, wydarzenia, czy wybitne osobistości.

Grupa docelowa

 • Turyści. 
 • Zarówno młodzież, jak i dorośli. 
 • Kolekcjonerzy i pasjonaci numizmatyki. 

Dlaczego Projekt Euro Souvenir odnosi sukces?

 • Jest to oficjalny pamiątkowy banknot przedstawiający ważne zabytki, miejsca kultury, sztuki, miejsca turystyczne, muzea, parki rozrywki, wybitne osobistości, czy wydarzenia.
 • Banknot Euro Souvenir został zaprojektowany i przygotowany, w oparciu o przeprowadzone analizy i europejskie badania rynku, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców.
 • Jest to koncepcja, która spełni oczekiwania turystów i osób odwiedzających poszczególne miejsca, poszukujących pamiątek z danego regionu. 
 • Banknot Euro Souvenir jest stosunkowo tani, a jednocześnie charakteryzuje się wysokiej jakości wykonaniem.
 • Dotychczasowe doświadczenia Projektu Euro Souvenir potwierdzają, że projekt ten spotkał się z wyjątkowo dobrym i entuzjastycznym przyjęciem przez branżę kolekcjonerską w całej Europie, jak i poza jej granicami.

Fakty

 • Numer 1 w ramach sprzedaży pamiątek w europejskich miejscach turystycznych.
 • Poszczególne emisje banknotów Euro Souvenir są skatalogowane w literaturze kolekcjonerskiej o dużym zasięgu sprzedaży. 
 • Ograniczona ilość egzemplarzy banknotów w połączeniu z dużym zainteresowaniem kolekcjonerów powoduje, że ich wartość może z czasem wzrosnąć. 
 • Możliwość umieszczenia na banknocie zabytków, miejsc kultury, sztuki, osób, czy wydarzeń, które nie zostały umieszczone na banknotach znajdujących się w powszechnym obiegu.
 • Około 5% osób odwiedzających dane miejsce kupuje pamiątkowy banknot Euro Souvenir, a z uwagi na duże zainteresowanie kolekcjonerów, zasięg sprzedaży jest o wiele większy.

Banknot Euro Souvenir to wyjątkowe narzędzie komunikacji i promocji danego miejsca, a dzięki idei, formie i jakości wykonania, spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym. Taka pamiątka przyciąga wiele osób, umacniając świadomość i wiedzę o przedstawionych na banknotach motywach i miejscach.